ANA SAYFA | DERGİ EKİBİ | ABRAŞİYEMİZ | WEB MASTERLAR | BİZE ULAŞIN | ARŞİV

METROPOLİTİMİZDEN

metropolitimizden01.gif

† Filüksinos Yusuf ÇETİN
Ruhani Lider ve Patrik Vekili

Mesih’in kişisel adı nedir
ve ne anlama gelir?

"O'nun adını İsa koyacaksın, çünkü o halkını günahlarından kurtaracak." (Matta 1:21)

Mesih'e biz bu ülkede yaşayanlar, İsa diyoruz. İsa, Mesih'in kişisel adı olup dünya dillerinde değişik biçimlerde yazılır ve okunur. Örneğin Araplar aynı adı Yesu, İngilizler ve Almanlar Jesus biçiminde yazarlar. İbranice'de ise İsa "Yahwe - Yuşa" sözcüğünün kısaltılmış biçimi olan Yeşu'dur.

İbranice'de bu ad "Allah yardım eder, kurtarır” demektir. Her şeye gücü yeten Allah bu adın sahibi ile insanlığa acıdı, onlara kurtarış verdi. "İsa" bize sayısız nimetler bağışlayan Allah'ın eşsiz girişiminin bir özetidir. Çünkü Yüce, yargı için gelmedi aramıza. İsa'nın gelişiyle birlikte yeni bir dönem açtı, Sevgi ve Kurtulmalık Dönemi. Nitekim melek Cebrail Yusuf a şöyle seslenmişti: "O'nun adını İsa koyacaksın, çünkü O halkını günahlarından kurtaracak" (Matta 1:21).

Müjdeci Matta sevinç ve coşku içinde, Allah'ın İsa'da bizimle birlikte olduğunu itiraf etti. Günahlarımızdan ötürü O eskiden olduğu gibi karşımızda değil. Allah şeriatın (yasanın) hükmü gereğince bizi yok etmiyor. Tam tersine, O Meryem'den doğanın hakkı için bize kurtuluş bağışladı. Unutmamız gereken bir başka önemli husus da İsa adının Mesih anlamına gelmediğidir. İsa, Mesih'in kişisel adıdır. "Mesih" ise O'na tanrısal görevlerinden ötürü verilmiş bir lakap ve sıfattır.

Tekrarlamak gerekirse, İsa gerçek bir insandan doğma "gerçek bir insan"; gerçek Allah'tan, gerçek Allah'tır.

Peygamberliklerin yanında göksel müjdeler de O'nun Tanrısal ve insansal doğasını vurguladılar. O Kutsal Ruh'tan ve Meryem'den doğmuştu. Diğer insanlarınki gibi bir bedene sahipti. Ama aynı zamanda O'nda Allah'ın özü gizliydi. Sahip olduğu Allah'ın ruhu ile İsa sayısız hastayı iyileştirdi, ölüleri diriltti, cinleri ve köyü ruhları kovdu. Kirli ruhlar O'nun adını ve özünü tanımıştılar: "Bizimle işin ne, Nasıralı İsa? Bizi yok etmeye mi geldin? Senin kim olduğunu biliyorum, Allah'ın Kutsalı'sın!.. (Markos 1:24) . Cehennem ruhları öğretişe gerek duymaksızın İsa'nın kim olduğunu biliyorlar. Oysa insanların çoğu "kör" O'nun özünü kavrayamıyorlar. O'nun bizzat Rab olduğunu pek az kişi görebiliyor.

O'nun hem yetkin bir insan, hem de gerçek Rab olması, İsa adında yatan sır ve yüceliğin kendisidir. Kilise bu sırrı sevinç içinde itiraf eder: "Rab İsa'dır!..

Bu ad yeryüzünde olduğu gibi, gökte de olanca yüceliğiyle göründü. Şehit Stefanos ruhunu vermeden önce gözlerini dikkatle göğe doğrulttu. Allah'ın yüceliğini ve O'nun sağında duran İsa'yı gördü.

"İşte görüyorum" dedi, "Gökler açılmış, İnsanoğlu da Allah'ın sağında duruyor.” (Elçilerin İşleri 7:56 - 59) .

Bu yüce Nasıralı Şam yolunda Tarsuslu Şaul'un yolunu kesti, ona, "Ben senin saldırdığın İsa'yım" dedi (E. işleri 9:5) . Tutucu din bilgini bir anda taassubundan vazgeçerek Mesih'e imanla bağlandı. Daha sonra Pavlos adını alacak olan bu fedakâr Elçi Mesih'e olan tanıklığını şöyle dile getirmiştir: "Bunun için Allah O'nu pek çok yükseltti, her adın üstünde olan adı O'na bağışladı. Öyle ki, göktekilerin, yerdekilerin ve yeraltındakilerin tümü İsa'nın adında diz çöksün ve Baba Allah'ın yüceliği için İsa Mesih'in Rab olduğunu itiraf etsin.” (Filipililere 2:9 - 11)

İsa adı, şaşılası bir sırrı içerir; imanla ağza alınması, imanlıları, Elçileri aracılığıyla konuşan Allah'ın varlığı anlamına gelir. Bugünde çokları imana gelip vaad gerçekleşsin diye İsa'nın adı müjdeleniyor: "O'nu kabul edenlere - O'nun adına iman edenlere - Allah'ın çocukları olma yetkisini verdi" (Yuhanna 1:12) . Bu eşsiz adın sayesinde Petrus Kudüs'te bir kötürümü sapasağlam yaptı (Bk. E. İşleri 3:1 - 4:31) . Elçiler bu adın yetkisiyle şeytanları kovdular. Kilise de Rabbin ikinci gelişini "Gel, ey Rab İsa!” diyerek gözlüyor. (Vahiy 22:20)

† Metropolit Filüksinos Yusuf ÇETİN
İstanbul ve Ankara Süryani Ortodoks (Kadim)
Toplumu Ruhani Önderi ve Patrik Vekili

metropolitimizden02.gif