ANA SAYFA | DERGİ EKİBİ | ABRAŞİYEMİZ | WEB MASTERLAR | BİZE ULAŞIN | ARŞİV

KÜTÜPHANE

>>> Dr. Sait Şirazi

kutuphane01.jpg

SAKLI İNCİ

HAZIRLAYAN: GABRİEL RABO

Oxford Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Sebastian Brock ve yine Oxford Üniversitesi’nden David Taylor'ın editörlüğünde İngilizce olarak hazırlanan "The Hidden Pearl, The Syrian Orthodox Church and Its Ancient Aramaic Heritage" Saklı İnci en sonunda Türkçe. İstanbul Süryani Ortodoks Metropolitliği tarafından basılan eserin Türkçe revizyonunun hazırlığını Göttingen Üniversitesi’nden Malfono Gabriel Rabo'nun yaptığı, yayına basımını ise İlyas ve Naim Gençoğlu’nun üstlendiği eser 3 ciltten oluşmakta. Süryani toplumunun temellerini oluşturan ve Süryanileri oluşturan toplumların tek potada erimesini sağlayan Arami kültürünün Süryanilerin ve Süryani Kilisesindeki önemini gözler önüne seriyor. İlk cildi "Antik Arami Mirası" milattan önceki Arami toplumu ve kültürünü anlatırken ikinci cildi "Antik Arami Mirasının Varisleri" Hıristiyanlığın kabulünden günümüze kadarki dönemi ve özelliklerini içeriyor. Üçüncü ve son cildi ise "Üçüncü Binyılın Başında; Süryani Ortodoks Kilisesi Tanıklığı" günümüzde Süryani-Arami kültürü, Süryani Ortodoks Kilisesi ve geleceği konularını içeriyor. Bir batılı tarafından yazılmasının getirdiği bazı olumsuzluklara rağmen eser Süryani Kültürü ve tarihine ışık tutmakta. Saklı İnci İstanbul Süryani metropolitliğinden temin edilebilinir.

KAŞGARLI MOR ABROHOM’UN
HAYAT HİKAYESİ

TÜRKÇESİ: P.ESMER BİLGE

Aralık 2006 da vefat eden Abune Hori Esmer Bilge'nin vefatından önce hazırladığı "Kaşgarlı Mor Abrohom'un Hayat Hikayesi" İzlo dağındaki Kadim Süryani manastırlarından olan Mor Abrohom ve onun Kaşgarlı Mor Abrohom'un yaşam hikayesini bize Süryaniceden aktarıyor. Süryanice orijinali ile Türkçe çevirisini bir arada bulunduran kitap Süryani Ortodoks Metropolitliğinden temin edilebilir.

kutuphane02.jpg
kutuphane03.jpg

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE
DEYRULZAFARAN MANASTIRI

YAKUP BİLGE GDK YAYINLARI

Gazeteci yazar Yakup Bilge’nin uzun bir hazırlık evresi sonucunda ortaya koyduğu kitabı "Geçmişten Günümüze Deyrulzafaran Manastırı" 2004–2005 yıllarında bizzat yaşadığı azametli manastırın 16 asırlık tarihini kaleme alıyor. Süryani Patrikhanesi olarak önemi, eğitim ve entelektüel yaşama katkıları ile birlikte manastırın günümüzdeki durumunu ayrıntıları ile anlatarak çok sayıda görsel malzeme ile zenginleştiriyor. Manastırın mimari özelliklerini ve duvarlarında bulunan kitabeleri açıklamaları ile sunarak önemli bir dokümantasyon çalışması niteliğini de taşıyor. Yakup Bilgenin kaleminde "Geçmişten Günümüze Deyrulzafaran Manastırı" metropolitlik sekreterliğinden temin edilebilir.

HÜR DOĞDUM HÜR YAŞARIM Ajda Pekkan Kitabı

NAİM DİLMENER

EVEREST YAYINCILIK

Popüler müziğimizin önde gelen eleştirmenlerinden olan Editörümüz Naim Dilmener’in son kitabı; 45 yıllık müzik geçmişi ile pop müziğin unutulmazlarından olan Ajda Pekkan’ın yaşamını çok sayıda nostaljik belge ve fotoğraf ile okurlarına sunuyor. Piyasaya çıktığı ilk haftadan itibaren en çok satanlar arasına giren "Hür Doğdum Hür Yaşarım", Pekkan tarihi ile birlikte Batılılaşma çabamız ve tüketim alışkanlıklarımızı da gözler önüne seriyor.

kutuphane04.jpg