Moran Mor İğnatius Efram II.
Antakya, Tüm Doğu Patriği ve Süryani Ortodoks Kilisesi Genel Ruhani Lideri


Moran Mor Ignatius Efram II. Kerim, 3 Mayıs 1965 yılında Suriye'nin Kamışlı şehrinde doğdu. 1977 yılında Lübnan'da Mor Efram Teoloji Okulu'nda eğitime başladı, 1984-1988 yılları arasında Halep Metropolitliği'nde görev aldı. 1985 yılında rahip oldu ve 1988 yılında Kadasetli Patrik Moran Mor İğnatıus I. Zekka Iwas'ın sekreterliğini yaptıktan sonra Mor Efram Teoloji Okulu'nda öğretmenlik yaptı. 1991 yılında İrlanda'da "Erken Hıristiyanlıkta Haç Sembolizmi" konusunda doktorasını yaptı ve 1996 yılında Mor Korillos Unvanı ile Metropolit olarak takdis edildi ve A.B.D.'de New Jersey'de Mor Markos Kilisesi'ne Doğu Amerika Metropoliti ve Patrik Vekili olarak tayin edildi.


31 Mart 2014 tarihinde toplanan Kutsal Sinod tarafından oybirliğiyle, Kadasetli Patrik Moran Mor Ignatius Zekka I. Iwas'ın vefatı dolayısıyla boşalan "Patriklik Makamı"na seçildi. 29 Mayıs 2014 tarihinde Şam, Seyyidnaya'daki Mor Efram Manastırı'nda Moran Mor Ignatius Efram II. Kerim; "Antakya, Tüm Doğu Patriği ve Süryani Ortodoks Kilisesi Genel Ruhani Lideri" unvanı ile 123. Patrik olarak takdis edildi.


Kadasetli Patriğimiz Süryanice, İngilizce, Arapça ve Fransızca dillerini bilmektedir.